Talen upp till 100

Hundrarutan kan användas till många olika aktiviteter. Det kan vara som ett hjälpmedel vid räkning, skutträkning, multiplikation med olika faktorer, för att upptäcka talmönster, addera och subtrahera tiotal och ental samt till många olika spel

ISBN: 9789186611378

Provläs boken