Till det omöjligas konst : essäer om litteratur och psykoanaly av Carin Franzén

Till det omöjligas konst rymmer åtta essäer om litteraturens och konstens relation till det som inte låter sig fångas i en språklig eller konstnärlig framställning. Carin Franzén rör sig över ett vitt fält av estetiska, filosofiska frågor, från Dante till Jelinek. På olika vis handlar texterna om den "långa väg" som gör konsten och litteraturen till något mer än konsumtion. Carin Franzén är docent i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Hon har bland annat givit ut Att översätta känslan: En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik och För en litteraturens etik: En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap. "Mellan teorins problematiseringar och prosans formuleringar rör sig Franzén lika säkert som ledigt när hon vill undersöka litteraturens förmåga att närma sig det omöjliga, outsägbara." Göteborg-Posten 25/2 2010 "[J]ag [kan] inte motstå att stegvis bli alltmer fascinerad av Franzéns essäer. Här finns en stark intellektuell energi. [?] Och framför allt skriver hon befriande klart. Hennes essäer är korta, men intellektuellt och formuleringsmässigt täta." Svenska Dagbladet 15/3 2010 "Hennes essäsamling är en mycket intressant och djupgående genomgång av språkets och litteraturens gränser och visar på hur den sanning och realism vi eftersträvar kan vara en chimär men också att det är just det ogripbara som gör litteratur till konst." Tidningen Kulturen 25/2 2010 "Det är en fröjd för alla sinnen att läsa. [?] 'Till det omöjligas konst' framstår nämligen, bortsett från att den också är tematiskt oavbrutet angelägen och språkligt mycket elaborerad, som en bok med en stark inre integritet." Sydsvenskan 21/4 2010

ISBN: 9789186133139

Provläs boken