Det postsekulära tillståndet : religion modernitet politk av Ola Sigurdson

Är religion och modernitet varandras motsatser? Eller vilar moderniteten i själva verket på religiösa föreställningar? I Det postsekulära tillståndet diskuterar Ola Sigurdson den politiska teologins återkomst och vilken roll religion spelar för moderna värden som frihet, tolerans, universalitet och mänskliga rättigheter. Sigurdson hävdar att samtidens rädsla för religionens roll inom politiken endast kan botas genom en omförhandling av relationen mellan religion, politik och sekularitet. "Det är två saker Sigurdson är ute efter, dels att återge religionen en offentlig röst, dels att peka på att det moderna har ett förträngt religiöst förflutet. [...] Med en omfattande läsning av kristna texter från Bibeln och framåt, liksom av filosofiska klassiker, lyckas han med en del teologisk finurlighet ro projektet i hamn." (Erik Wallrup, SvD) Ola Sigurdson arbetar som professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är även aktiv som kulturskribent. Har bland annat utgivit Himmelska kroppar på Glänta produktion 2006

ISBN: 9789186133085

Provläs boken