Trädgården på Gäddeholm av Maria Löfgren

Trädgården på Gäddeholms herrgård i Västmanland var under flera hundra år en adelsfamiljs prakt fulla träd gård, full av läckerheter. I drivhusen mognade vindruvor, meloner och tomater och från flera hundra fruktträd skördades äpplen, päron och plommon. Under 1900-talets senare hälft gick trädgården långsamt till vila och idag finns bara enstaka spår kvar. Spår kan tydas och tolkas. Genom arkeologiska under sök ningar och fynd i arkivens gömmor träder bilden av trädgården fram. Kartor, frölistor och flygfoton ger bilder av trädgårdens form och innehåll. Livet i trädgården ges av de människor som träder fram på arkiv handlingarnas sidor. Detta är berättelsen om män niskorna som arbetade i herr gårdsträdgården på Gäddeholm. Du får möta trädgårdsmästare och träd gårds drängar vid olika tidpunkter genom år hundra dena och uppleva trädgården genom deras ögon. Boken är rikt illustrerad både med bilder från gamla arkiv och nytagna fotografier. Följ med på en tidsresa i en trädgård vi inte längre ser

ISBN: 9789198219913

Provläs boken