Engelska trädgårdar av Ann Larå

Från prunkande rosenträdgårdar till formklippt buxbom 1; den engelska trädgårdskonsten har en särställning i Europa och utövar en ständig lockelse för Englandsresenären. Här besöker vi tjugofem av Englands vackraste trädgårdar i tio landskap, från Cornwall i sydväst till Kent i sydost. Ann Larås lotsar oss med van hand till de mest berömda trädgårdarna såväl som mindre okända pärlor på landsbygden och i Londons stadsbuller. Boken ger också tillbakablickar till berömda trädgårdsprofiler och rörelser som har haft stor betydelse för den europeiska trädgårdskonsten, exempelvis arts & crafts-rörelsen, Vita Sackville-West, Gertrude Jekyll och Piet Oudolf. Alla trädgårdarna och parkerna i boken existerar i dag och boken innehåller nödvändiga fakta om adresser, öppettider med mera

ISBN: 9789127119819

Provläs boken