Trösterikt av Catharina Segerbank

"Exempel ur litteratur, musik och teologi blandas med trösterika bibelord och goda råd till den sörjande. Ändå tror jag att boken i första hand lämpar sig för den eller de som ska ge tröst, alltså till den sörjandes nästa. Det är ofta svårt för någon som bär på en stor sorg att själv göra något trösterikt, åtminstone inte den första tiden efter ett dödsfall eller en annan förlust. Boken bör med fördel kunna användas i sorgegrupper, där man delar erfarenheter och hjälps åt." Birgitta Carlquist, Bibliotekstjänst När vi var små kunde vi krypa upp i någons knä och bli tröstade. När vi har blivit vuxna, var kan vi hitta trösten då? Genom berättelser och reflektioner, en för varje bokstav i alfabetet, visar Catharina Segerbank hur små tankar och enkla ting runt omkring oss kan ge hopp och livsmod när livet känns tungt. Trösterikt är en reflektions- och inspirationsbok för dig som gärna läser, tänker och bläddrar. Den kan också fungera som utgångspunkt för samtal i till exempel "leva vidare"- grupper. För detta ändamål finns en separat samtalshandledning på förlagets hemsida: www.librisforlag.se Catharina Segerbank är präst i Svenska kyrkan och en efterfrågad föreläsare. Hon har skrivit flera böcker, senast I din hand mina dagar

ISBN: 9789173870634

Provläs boken