Uppdrag forskning av Sjöberg, Katarina, Wästerfors (red.), David

Vilken text skulle du som lärare vilja att studenterna hade läst precis när uppsatsarbetet ska ta fart? Att skriva just den texten, har varit målet för skribenterna i den här antologin. Istället för att ta upp olika tekniker och metodspecifika frågor, berättar sociologer med såväl handledar, som forskningserfarenhet på ett friare sätt om övergripande problem och möjligheter i kvalitativa projekt, som dyker upp oavsett vald metod.

ISBN: 9789147087280

Provläs boken