Upptäck Religion Lärarbok av Daniel Sandin

Upptäck Religion - en stadiebok Låt eleverna upptäcka hur spännande religion kan vara! Upptäck Religion är en helt nyskriven och modern religionsbok för 10-12-åringar. Här finns aktuell fakta om hur människor lever med sin tro i vardagen. De fem stora världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism har var sitt kapitel som är uppbyggt på samma sätt för att eleverna lätt ska kunna jämföra religionerna. Boken lyfter fram likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Boken har också ett tydligt fokus på etiska frågeställningar, t.ex. "Hur skulle du göra om ?" eller "Vad tycker du att man ska ...". Ordförklaringar, sammanfattningar och många förklarande bilder gör boken lätt att använda. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147083749

Provläs boken