Våga förändra ditt liv med KBT – bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem …

KBT är ett psykologiskt begrepp som idag finns på allas läppar. Men vad innebär KBT och finns det verkligen en universalmetod som hjälper mot en rad både psykiska och fysiska åkommor? Alltfler människor mår allt sämre och kostnaderna för sjukskrivningar är en tung post för samhället. Den ökade ohälsan yttrar sig i bland annat depressioner, sömnsvårigheter, migrän, utbrändhet och magproblem och mycket går att relatera till den ökade pressen på oss människor i samhället. Ann Frostin, som arbetar som psykolog och psykoterapeut, menar att vi genom att lära oss att tänka i nya, positiva banor med hjälp av KBT-metoden själva kan påverka våra liv och öka vårt välbefinnande. I boken presenterar hon sin arbetsmetod och ger exempel ur verkligheten. Boken redogör på ett genomgripande och grundläggande sätt för de metoder som KBT-terapeuterna använder. Genom att följa bokens pedagogiska och självinstruerande exempel kan läsaren få hjälp till självhjälp. Ann Frostin är psykolog och psykoterapeut och har arbetat med KBT i över 15 år. Hon fick också i uppdrag att planera den första legitimationsgrundande 60-poängskursen i KBT vid Stockholms universitet

ISBN: 9789151851976

Provläs boken