Välfärd, genus och familj av Åsa Lundquist, Flink (red.)

Välfärdsstatens organisering av arbete och social välfärd påverkar kvinnor och män på skilda sätt. Synen på medborgarskap och på olika typer av familjeförhållanden formar vardagen för ett lands invånare. Vilket ansvar staten ska ta för den sociala välfärden, och politikens effekter på jämlikhet i samhälle och i familj, är centrala frågor i hela den Europeiska Unionen. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147088799

Provläs boken