Workshops och arbetsmöten av Krister Forsberg

När var du senast på ett engagerande möte? Vad hände och vad blev resultatet? Den här boken visar hur du kan ta till vara din verksamhets kanske största outnyttjade potential till utveckling - det meningsfulla och effektiva mötet. Den ger dig en komplett verktygslåda för att på bästa sätt förbereda, genomföra och följa upp workshops och andra arbetsmöten. Boken har skrivits för praktisk användning och vänder sig till alla som vill genomföra möten på ett meningsfullt och effektivt sätt. Metoderna, teknikerna och verktygen fungerar för alla typer av möten i alla typer av organisationer. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090150

Provläs boken