Välkommen till förskolan Förskoleserien/Välkommen till förskolan av Camille Wessman

Den här boken redogör för hela förloppet - från tiden före själva inskolningen till den första tiden efter - med inskolningen av ett nytt barn och inte minst dess familj i förskolan. I boken finns konkreta exempel på hur den första tiden i förskolan kan förberedas och genomföras, bland annat genom att inkludera de övriga barnen i förskolan. Dessutom fokuseras på föräldrasamarbete och frågan om social integration

ISBN: 9789127419506

Provläs boken