Vård- och omsorgsarbete av Barbro Blume, Elisabeth Karlström, Sonia Lennartsson

Vård- och omsorgsarbete ger grundläggande kunskaper inom omvårdnad och social omsorg. Den röda tråden är helhetssyn, det handlar om att förstå hur problem, hjälp- och vårdbehov hänger ihop. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092499

Provläs boken