Kroppsspråk för hundägare av Gabriele Metz, Ramona Teschner

Kroppsspråk för hundägare jämför hundens och människans kroppsspråk och förklarar hur du ger din hund tydliga och lättbegripliga signaler med hjälp av gester och mimik. Hundens kroppsspråk är naturligtvis annorlunda än hundägarens, men eftersom hundar är flexibla varelser med god förmåga att anpassa sina sinnen till människans kroppsspråk är det inget problem. Och faktum är att människor och hundar egentligen reagerar ganska lika: En vänlig och inbjudande kroppshållning lockar till närmare bekantskap, medan en hotfull attityd får både hund och människa att dra sig undan. Men vad är det egentligen som avgör om vi uppfattas som vänliga eller avvisande? Jo, de budskap vi förmedlar med ögon, huvud, överkropp, armar, ben och i vissa fall även med rösten

ISBN: 9789153438298

Provläs boken