Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning av Sonja Svensson Höstfält, Lena Söderman

Ohälsa hos personer med utvecklingsstörningger en ökad förståelse för människor med olika former av utvecklingsstörning och ohälsa samt konkreta råd om hur de kan fårätt stöd och behandling. Boken innehåller många fallbeskrivningar och författarna beskriver på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt vad utvecklingsstörning innebär samt hur det kan samverka med olika former av fysisk och psykisk ohälsa. Personer med utvecklingsstörning som åldras och drabbas av olika fysiska och psykiska ohälsotillstånd kan ha svårt att kommunicera vad de upplever och vilket slags hjälp de behöver. Detta kan leda till svårigheter både för personerna själva och för deras omgivning. En obehandlad fysisk smärta kan exempelvis yttra sig i ett aggressivt beteende om omgivningen inte lyckas ta reda på orsaken bakom. Att skilja mellan vanliga beteenden vid utvecklingsstörning och beteenden som tyder på annan sorts problematik som behöver behandlas kan vara svårt. Vilka diagnoser kan det vara fråga om? Hur yttrar sig till exempel demens? Är det någon skillnad vid utvecklingsstörning? Hur och var kan personen få hjälp? Vi som ska ge stöd - hur får vi hjälp och kunskap? Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning. Det kan vara verksamma inom olika LSS-verksamheter eller inom psykiatrisk vård, personal vid husläkarmottagningar, specialistläkarmottagningar, akutmottagningar eller andra enheter inom hälso- och sjukvården

ISBN: 9789172058231

Provläs boken