Barbros bästa råd till hundägare av Barbro Börjesson

Det är nästan som ett trolleri. "Här har man kämpat i flera år, och så fixar Barbro det på bara några minuter!", utbrast spontant en hundägare som såg Barbro i tv i Go'kväll-redaktionens programpunkt Hundskolan - ett populärt program sedan många år. Barbro Börjesson kan förändra en hunds beteende på bara några timmar, det har hon visat i tv-programmet Go'kväll. Barbro beskriver hur känslor och beteenden samverkar och hur man gör för att få hunden att ändra en störande, felaktig vana till att göra som ägaren vill. Det går nästan alltid att få en hund att lära om, bara man utgår från hundens förutsättningar. Det är inte besvärligare för hunden att göra "rätt", bara den vet hur den ska göra. Här finns råd som gäller valpstadiet, "tonårsperioden" och den vuxna hunden. Barbro ger förslag till lösningar, precis så som vi är vana att se henne i den populära programpunkten Hundskolan i SVT. Boken är en samlingsvolym där Valpskolan - körkort för hundägare, Valpen blir tonåring och Hundskolan ingår. Boken har på läsarnas begäran uppdaterats och kompletterats med ett avsnitt om barn och hund och ett avsnitt om att lämna hunden ensam. Barbro Börjesson tilldelades 2006 Djurskyddsföreningens journalistpris "för intressanta och lärorika tv-program och för att bredda förståelsen i samspelet mellan hundägare och hund". Barbro Börjesson är mentaltestdomare för hundar, instruktör och föreläsare, välkänd för tv-publiken genom Go'kväll-redaktionens populära program Hundskolan i SVT.

ISBN: 9789127196568

Provläs boken