Beskärning av trädgårdens växter av Geoff Hodge

Bli din egen trädgårdsmästare och spara både tid och pengar Lär dig beskära dina växter som proffsen! För många trädgårdsodlare kan beskärning och tuktande av växter vara både förvirrande och svårt - men så behöver det inte vara. Syftet med beskärning är att påverka hur plantan ska växa och att förbättra tillväxten. Här lär du dig hur du ska gå till väga för att ge dina växter fin form, optimal blomning och fruktsättning genom att välja rätt teknik, tidpunkt och redskap. Vissa växter kräver nästan ingen beskärning medan andra måste beskäras varje år för att se bra ut. Förvuxna växter som aldrig beskurits, eller som beskurits fel, måste kanske ansas radikalt för att de ska återställas till sin forna glans. En del trädgårdsodlare oroar sig i onödan för att den minsta bortklippta kvist ska få ödesdigra konsekvenser för plantan. I själva verket är de flesta växter mycket förlåtande och svarar bra på beskärning. Ur innehållet: pedagogiska förklaringar och lättillgängliga texter steg för steg-illustrationer och färgbilder visar tekniker och redskap uppslagsdel med fler än 200 växters speciella förutsättningar Beskärning av trädgårdens växter ingår i en serie trädgårdsböcker från RHS, Royal Horticultural Society. Boken täcker frukt- och prydnadsträd, klätterväxter, häckar och rosor samt perenner och bärbuskar

ISBN: 9789174242270

Provläs boken