Vägens Folk – ledarhandledning av Skander Kurtin, Magnus Sternegård

Denna ledarhandledning syftar till att hjälpa dig som ska arbeta med Vägens folk - en resa genom kristen tro. Ledarhandledningen behandlar teologi, bakomliggande värderingar, pedagogik, ledarskap, undervisningsupplägg, terminsplanering och utvärdering. Målet är att ge ledaren bästa möjliga förutsättningar inför mötet med gruppen. För att kunna skapa en egen variant av Vägens folk i det lokala sammanhanget är det viktigt att förstå bakomliggande tankar. Ledarhandledningen är en guide för ledare att förstå bokens idé och helhet

ISBN: 9789179995959

Provläs boken