Blod och lera : om första världskriget 1914 – 1918 av Bengt Fredrikson

Blod och lera - Om första världskriget 1914-1918 "Det går inte att finna ord för vad jag upplevt. Helvetet kan inte vara värre och människorna är galna, skrev den franske soldaten Alfred Joubaire i sin dagbok. Strax därpå blev han dödad i en skyttegrav." Det första väldskriget började med jubel och sång. Soldaterna längtade till slagfälten där Europas länder skulle slåss för sin ära. Men ingenting blev som man trott. Efter några månader var krigets äventyr slut och soldaterna var trötta, smutsiga och besvikna. Kriget växte till ett krig långt utanför Europas gränser. Miljoner soldater slogs mot varandra och dog. Gamla, mäktiga länder krossades och nya bildades. I spåren av kriget växte problemen och hatet som ledde fram till andra världskriget. Författaren Bengt Fredrikson gör nedslag i olika viktiga händelser under kriget, från de första skotten i Sarajevo 1914 till slutet i södra Afrika mer än fyra år senare. Läs om kriget i skyttegravarna, arabernas uppror och slagen vid östfronten. Om revolutionen i Ryssland, anfallen med giftgas och kriget på haven. Bengt Fredrikson är journalist och har tidigare skrivit Europa brinner - Hitler och andra världskriget, På spaning efter EU och Mount Everest - mellan himmel och helvete

ISBN: 9789170533259

Provläs boken