Ödesdigra val : tio beslut som förändrade världen 1940-1941 av Ian Kershaw

Andra världskriget, dess fruktansvärda följder och de djupa spår kriget lämnade efter sig är väl kända. I Ödesdigra val ser historikern Ian Kershaw, den främsta experten på Hitler och Tredje riket, närmare på tio nyckelbeslut som i hög grad kom att bestämma krigets utgång ? samtliga fattade under en mycket intensiv tidsperiod mellan maj 1940 och hösten 1941. Kershaw visar i sin initierade genomgång att krigets olika vändningar var direkta resultat av enskilda människors mer eller mindre väl avvägda beslut ? såsom Hitlers val att attackera Sovjetunionen, Roosevelts beslut att hjälpa Storbritannien, Mussolinis beslut att anfalla Grekland ? ett beslut som kom att stjälpa, inte hjälpa, Hitlers Tyskland, Japans beslut att ge sig in i kriget, Churchills förtvivlade val att fortsätta kriget trots Frankrikes kollaps och inte minst Hitlers beslut att genomföra fullskaligt folkmord på judarna. Genom att belysa individerna bakom de avgörande valen ? både på axelmakternas och på de allierades sida ? ger Ian Kershaw en inblick i de komplicerade maktstrukturer och personliga intressen som kom att forma andra världskriget, och vår moderna historia

ISBN: 9789100118129

Provläs boken