Comunicare 1 – Italienska för gymnasiet av Donatella Prete, Pierangelo Sassola

Comunicare 1 är ett läromedel i italienska steg 1 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Vid avklarad kurs har den studerande nått upp till nivå A2 på Europarådets nivåskala och har tillräckliga baskunskaper för samtal i vardagliga situationer. Man ska också kunna läsa enklare texter och skriva korta meddelanden. Comunicare 1 består av en bok med ljudinspelning för hörövningar, samt en fristående webbsida. Boken innehåller åtta avsnitt, en minigrammatik och tre ordlistor - italiensk-svensk, svensk-italiensk och en sidordlista. Grammatikdelen ger en kort översikt av italiensk grammatik. Dessutom finns övningar i uttal och betoning genomgående i hela boken. På webbsidan finns möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva övningar och ljudövningar. Comunicare 1 innehåller många foton och är rikt illustrerad. Foton och illustrationer inkluderas ofta i övningar och texter, vilket bidrar till en ökad förståelse av innehållet

ISBN: 9789174346527

Provläs boken