Framåt A. Textbok 1 av Margareta Mörling

Äntligen finns ett flexibelt material som är utformat för sfi-undervisningen och andra skolformer där elever tas in under kursens gång! Framåt är i första hand tänkt för sfi studieväg 1 och 2, kurserna A, B och C samt motsvarande inom andra skolformer. Framåt A - en trygg läs- och skrivinlärning Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i högstadiets förberedelseklasser eller IVIK-klasser och för vuxna på sfi studieväg 1, kurs A och motsvarande. Framåt A består av tre färgglada textböcker. I dessa böcker kombineras ordbildsmetoden med "specifik" och "flytande" bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund. Böckernas innehåll är ordnat i teman och ordförrådet repeteras och utökas systematiskt. Det rika bildmaterialet gör att många elever senare använder böckerna som lexikon. De vet var de vid behov kan hitta den information de söker och detta skapar trygghet. Innehållet i textböckerna ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. I arbetet med Framåt A får alla elever en vidgad omvärldskunskap och träning i att se mönster och strukturer i skrift. De lär sig tyda bilder och abstrahera samt ta ansvar för sina studier. Till de tre textböckerna i Framåt A hör en omfattande lärarhandledning med två cd-skivor. Förutom ljudinspel- ningar av texterna i alla tre kursböckerna innehåller skivorna många användbara mallar och kopieringsunderlag samt bild- och ordkortsmaterial för utskrift och laminering. Fler lärartips och läsning om att arbeta med analfabeter finns i Att undervisa analfabeter av samma författare.

ISBN: 9789127723108

Provläs boken