Den NYA människan av Ann Häggebrant

Har våra kaotiska samhällen gjort att vi tappat grunden till vår existens? Kanske är det då inte konstigt att människor lider. Den uråldriga visdomen behöver få upprättelse om vi ska klara av våra prövningar, vilka kommer att intensifieras. Först när människan förenar själen med kroppen och livet, finns svaren på allt och vi kan börja leva på riktigt. Den NYA människan innehåller djup kunskap och visdom som ger läsaren nycklar till förbättrad hälsa och hur man kan skapa positiva förändringar i vardagslivet. Boken riktar sig till sökande människor inom andlighet och alternativhälsa, men också till dem som ibland tycker att den andliga sfären kan kännas lite konstig och flummig. I boken ges konkret vägledning och den beskriver hur kraftfullt naturmedicin kan verka i våra liv. När vi känner och förstår vilka storslagna inre resurser vi har kan vi uppnå förbättringar i våra liv och i våra gemensamma samhällen. Vi är på väg mot det målet, men det är upp till var och en hur vi kommer att uppleva resan dit.Ann Häggebrant arbetade som ekonom fram till 2008 då hon sa upp sig för att på heltid hjälpa människor. Hennes inre resa började redan på 90-talet då hon drabbades av cancer och andra ohälsosamma symtom. Frustrationen över att läkarna inte förstod det hon själv kände inom sig, gav henne kallelsen att lära sig något nytt, vilket också visade sig vara mycket gammal kunskap. Hon tog till sig av ursprungsbefolkningars visdomar och började arbeta som medium, shaman, KBT-terapeut och hälsokonsult. Den största läran stod dock naturen för. Hennes läkning och arbete med naturmedicin från Sydamerika visade sig betyda mer än hon kunnat ana och gav henne ytterligare kunskap om människans inre.

ISBN: 9789188939487

Provläs boken