Gå nära, Lärarbok med kopieringsunderlag av Christer Björklund, Ola Flennegård

NYHET! Gå nära är en lärarbok med kopieringsunderlag som tar vara på skönlitteraturens möjligheter att utveckla elevens skriftliga och muntliga färdigheter. Dessutom tar materialet upp viktiga existentiella frågor till diskussion. Gå nära ger förslag på hur åtta romaner kan användas i svenskundervisningen. I samtliga romaner står unga människor i centrum för handlingen. Såväl manliga som kvinnliga och likaså både svenska och utländska författare finns representerade i urvalet. Materialet innehåller texter och uppgifter som ger eleven möjlighet att fördjupa sig i skönlitteraturen. Här finns något för såväl vana som mindre vana läsare. Till respektive roman finns fakta om författaren, en inspirationstext, samtalsfrågor, uppgifter och en essä. Inspirationstexten är tänkt att läsas innan eleven ger sig i kast med boken. Här ges några tips om vad eleven kan fundera på under läsningens gång. Samtalsfrågorna kan användas som en introduktion till arbetet med de mer omfattande uppgifterna, som är av tre olika slag: skriftliga, berättartekniska och muntliga. I essäerna presenterar författarna bakom läromedlet sina personliga åsikter om de valda böckerna. Här får eleverna alltså möjlighet att jämföra sina egna slutsatser med vad andra läsare kommit fram till. Gå nära innehåller ett rikt och flexibelt arbetsmaterial till följande åtta böcker: En komikers uppväxt av Jonas Gardell Ondskan av Jan Guillou Se dig inte om! av Karin Fossum Räddaren i nöden av J.D. Salinger Musselstranden av Marie Hermanson Alkemisten av Paulo Coelho Målarens döttrar av Anna-Karin Palm De Små Tingens Gud av Arundhati Roy Gå nära kan användas i kärnämneskurserna Svenska A och B men passar även i Svenska C Muntlig och skriftlig kommunikation och Litteratur och litteraturvetenskap. Beställ kostnadsfritt utdrag

ISBN: 9789127595323

Provläs boken