Att se och möta begåvade barn : – en vägledning för lärare och föräldrar av Franz J. …

Hur kan man upptäcka begåvade barn? Varför är det så viktigt att tidigt uppmärksamma dessa barns behov? Hur kan man på bästa sätt ge dem stimulans och utmaningar? Problemet för många begåvade barn är att deras behov inte tillgodoses i skolan. De klarar det mesta utan stöd och uppfattas som tämligen självgående. Risken är att dessa barn har så lätt för sig att de blir understimulerade och förlorar självkänslan och lusten att utvecklas. I en del fall är det också så att deras begåvning aldrig upptäcks. Ibland kan de upplevas som stökiga eller tillbakadragna, men precis som andra barn behöver de bli bekräftade och få möta utmaningar för att utveckla sin potential. Lärare och föräldrar får i den här boken en levande bild av begåvade barn och en förståelse för hur man kan se och möta dem för att stimulera deras lärande och utveckling. Originaltitel: Unser kind ist hochbegabt Översättare: Mia Engvén

ISBN: 9789127119697

Provläs boken