Investera i barns hälsa

Investera i barns hälsa ger en samlad bild av vad som påverkar barns hälsa under uppväxtåren. Den visar vilka insatser som förbättrar barns hälsa och vilka insatser som ger effekt även längre fram i livet. I boken beskrivs effektiva metoder för hur barnets olika miljöer kan utvecklas så att de gynnar hälsan: familjen, förskolan, skolan, fritidsmiljöer och övergången skola arbete. Psykisk ohälsa tas upp i ett eget kapitel. Boken är ett samarbete mellan Gothia Förlag och Statens folkhälsoinstitut. Den vänder sig till professionella som arbetar med barn och unga inom förskola och skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, till tjänstemän och förtroendevalda inom kommuner och landsting, samt till personer som är verksamma inom frivilligsektorn. - Vad ger bäst nytta? - Vilka miljöer och områden ska man satsa på? - Vilka metoder ska användas?

ISBN: 9789172056534

Provläs boken