Emilia Fogelklou : sökare, stigfinnare och gränsöverskridare : texter i urval av Emilia Fogelklou

Emilia Fogelklou (1878-1972) tog som första kvinna i Sverige teol kand-examen 1909 och 1941 blev hon den första kvinnliga hedersdoktorn i teologi, men fick inte bli präst. Hon ägnade sig i stället åt författarskap och föreläsningsverksamhet, debatterade i och skrev om sociala frågor, kvinnofrågor, kyrkohistoria, religionspsykologi och deltog i fredsarbete. Hon var också en i kretsen kring den s k Fogelstadsgruppen. Denna antologi innehåller texter av Emilia Fogelklou som låter läsaren möta olika sidor av henne. Ulrika Knutson gör dels en grundläggande introduktion av Fogelklou, dels introduktioner till de olika ämnesområdena. Ulrika Knutson är journalist och författare. Hon är en uppskattad radioröst, inte minst som krönikör i P1:s Godmorgon, världen! Sedan 2008 är hon ordförande i Publicistklubben. Hon uppmärksammades mycket för sin bok om Fogelstadsgruppen: Kvinnor på gränsen till genombrott - grupporträtt av Tidevarvets kvinnor

ISBN: 9789152632840

Provläs boken