Folkrätt bok med webbplat av Ulf Linderfalk

Folkrätt är idag ett ämne inte bara för traditionell utbildning i juridik, utan även för studier i mänskliga rättigheter, politik, freds- och konfliktkunskap och polis- och militärutbildningar. Denna övningsbok kompletterar grundböckerna, svenska och utländska, som används på såväl juristutbildningens grundkurs och fördjupningskurs i folkrätt, som på andra utbildningar i folkrätt. I boken representeras olika ämnesområden i folkrätten, till exempel traktaträtt, lösning av internationella tvister, statsansvar och internationell miljörätt. Boken ger även utrymme för att laborera med ämnesöverskridande problem. Till boken finns dessutom en speciell webbplats, med underlag för att kunna lösa uppgifterna. Tillgång till webbplatsen ingår som ett abonnemang under 12 månader och inloggningsuppgifter finns på bokens insida. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147905447

Provläs boken