Varumärken i offentlig tjänst av Frans Melin, Ulf Dahlqvist

Varumärken i offentlig tjänst är den första svenska boken om hur man rent praktiskt arbetar med varumärkesutveckling i politiskt styrda organisationer. I boken presenteras modeller, verktyg och åtgärdsförslag som kan bidra till att utveckla starka varumärken för myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Den sprider därmed ljus över ett område där det länge har saknats dokumenterad erfarenhet och relevant kunskap att bygga på

ISBN: 9789147086849

Provläs boken