Farmakologi av Per Norlén, Lindström (red.)

Nya läkemedel som registreras ökar stadigt i antal, och allt fler människor tar många mediciner. Därför växer också behoven av att förstå hur läkemedel fungerar när de kommer in i kroppen, hur de verkar mot sjukdom och vilka oönskade effekter de kan ha. Tanken med denna svenska lärobok är att tillgodose det kunskapsbehovet. Denna andra utgåva av boken (som tidigare hade titeln Basal farmakologi) beskriver olika läkemedels egenskaper med fokus på hur de utövar sina effekter. Med många bilder och åskådliga beskrivningar förklarar författarna de olika läkemedlens verkningsmekanismer i sina sammanhang, deras användningsområden och biverkningar. Genomgående används substansernas generiska namn

ISBN: 9789147093939

Provläs boken