Mänskliga möten över gränser av Carl Martin Allwood, Johnsson (red.)

I dag bor det i Sverige omkring 1, 4 miljoner människor som kommit hit från andra länder. De har alla olika bakgrund, kultur och historia. Många av dem uppsöker medicinsk och psykologisk behandling eller social omsorg. Men det finns ibland kunskapsbrister hos vårdgivare, myndigheter och inom det svenska utbildningssystemet om hur man på bästa sätt kan hjälpa och stödja personer med annan bakgrund än den traditionellt svenska. Boken försöker fylla några av dessa luckor. Den erbjuder både teoretiska kunskaper och praktiska råd om hur vi kan möta dessa människor, över kulturella, sociala och erfarenhetsmässiga gränser. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147084678

Provläs boken