Filma bättre av Fagerholm Erik

Idag har digitaliseringen skapat nya kreativa möjligheter för dig som filmar. Filma bättre hjälper dig att utveckla ditt berättande med rörliga bilder antingen du är proffs eller amatör.Priset gäller för varje separat artikel i serien. (Seelig)

ISBN: 9789147076529

Provläs boken