InDesign CS4 : fortsättningskur av Björn Kläppe, Iréne Friberg

I boken InDesign CS4 Fortsättningskurs fördjupar du dina kunskaper i programmets funktioner för grafisk design och trycksaksproduktion. Du lär dig att bland annat skapa användbara mallsidor och formatmallar för alltifrån stycken till objekt och tabeller. Boken behandlar även objekthantering, sakregister, pdf och färghantering samt layout och typografi. Gradvis som dina kunskaper i programmet fördjupas, höjs svårighetsgraden och i slutet av boken finns tillämpningsuppgifter som du löser utifrån det du lärt dig i boken. Boken utgår ifrån den svenska programversionen av InDesign CS4 och varvar genomgående teori med praktiska övningar

ISBN: 9789185437832

Provläs boken

Indesign CS4 : grundkur av Christian Sjögreen, Björn Kläppe, Ulrika Nilsson

Lär dig att redigera i InDesign CS4 och att hantera grunderna i layoutprogrammet med hjälp av boken InDesign CS4 Grundkurs. Boken tar upp alltifrån text och typografi till bildmontering och skapandet av långa och korta dokument. Boken hjälper även den vane användaren att snabbt sätta sig in i programmets olika nyheter. Boken kan användas för både PC och Mac. I boken varvas teoridelar med utförliga steg-för-steg-beskrivningar som är lätta att följa och successivt bygger upp kunskaperna i programmet. Till det följer även så kallade tillämpningsuppgifter där användaren får arbeta självständigt och pröva sina nyvunna kunskaper. Tillämpningsuppgifterna fungerar därmed även som en form av kunskapskontroll. Boken som kommer spiralbunden i det behändiga S5-formatet är i färg och bygger på den svenska versionen av InDesign CS4. På den medföljande cd:n finns alla övningsfiler du behöver

ISBN: 9789185437764

Provläs boken