Marknadsföring och kommunikation i sociala medier : givande dialoger, starkare varumärke, …

Bloggar, Twitter, Facebook, wikis, YouTube? Vad är egentligen sociala medier och hur kan företag och organisationer dra nytta av dem för PR, varumärkesbyggande, reklam och annan kommunikation? På ett lättbegripligt sätt ger boken en introduktion i de sociala mediernas värld och nya sätt att kommunicera i en tid då reklamtrötthet och informationsöverflöd kräver nya vägar. Boken presenterar övergripande förändringar och nya förutsättningar för marknadsföring och kommunikation. Dessutom visas praktiska exempel på hur nuvarande plattformar kan användas. Begrepp som wiki, widget och mikroblogg förklaras och företag berättar om sina erfarenheter. Avslutande kapitel behandlar strategiskt arbete och juridiska riktlinjer. Kort sagt - boken ger dig en inblick i hur sociala medier kan användas för att bygga relationer, stärka varumärket och skaffa konkurrensfördelar. Det här är den första boken på svenska om sociala medier och marknadsföring. Boken vänder sig i första hand till företag och kan också vara lämplig kurslitteratur på utbildningar inom media och marknadsföring

ISBN: 9789163353215

Provläs boken