Finska för nybörjare textbok av Haapalehto, Eeva

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Finska för nybörjare 1 lägger vikt vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig studerande. Boken omfattar tolv avsnitt, som är upplagda efter samma modell: korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar och repetition av föregående avsnitt. Varje avsnitt i boken motsvarar vad som hinns med på en lektion. För den intresserade finns även ett avsnitt om finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal- och skriftspråk, uttal. Facit och alfabetisk ordlista ingår i boken. Kassettbandet eller cd-n är ett bra hjälpmedel vid självstudier. Finska för nybörjare 2 följer samma uppläggning som Finska för nybörjare del 1. Boken befäster och bygger upp grammatikkunskaperna och ger ett utökat ordförråd. Till denna bok finns också texter inspelade på en cd.

ISBN: 9789174344998

Provläs boken