Arabiska för nybörjare textbok av Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda hälsningsfraser, beställa rum och mat, fråga efter vägen, handla, tidsuttryck. Den består av 20 avsnitt som vardera innehåller kommunikativa lästexter, dialoger och övningar. Två realiaavsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist en kortfattad grammatik. Separat facit med ordlista finns. Boken innehåller ett rikt, delvis unikt bildmaterial

ISBN: 9789174346367

Provläs boken