Dags! Temaböcker Tema Skriva av Göran Ejeman, Keja Stenström

Konkret Elevnära Solklar! Nu ännu tydligare och enklare för eleven! Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i svenska så att de verkligen sitter. Språkläran med två tillhörande övningsböcker per årskurs är reviderad och de nya häftena Tema Läsa och Tema Skriva ger fördjupad läs- och skrivträning. Språkläran 1; en för varje årskurs 1; a¨r reviderad med härliga bilder, mer elevna¨ra o¨vningar och tydliga fo¨rklaringar. Bo¨ckerna inneha°ller de viktigaste baskunskaperna fo¨r a°rskurs 41;6. Sa¨rskilt betonas ra¨ttstavning, ordkunskap, anva¨ndning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Eleven fa°r tydliga fo¨rklaringar av begrepp och fakta fo¨r att sedan kunna o¨va pa° egen hand. A¨ven de popula¨ra o¨vningsbo¨ckerna a¨r reviderade! Till varje spra°kla¨ra finns O¨vningsbok A och B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger eleverna mycket tra¨ning pa° viktiga baskunskaper. Repetition a¨r ledord fo¨r att verkligen befa¨sta kunskaperna. Temaböcker Till Dags! finns två separata Temaböcker, där eleverna på egen hand kan träna läsförståelse och skrivande i olika genrer. Tema Läsa Tema Läsa tränar elevernas läsförmåga och läsförståelse. Boken är indelad i fem teman: Djur, Trolleri och mystik, Känslor, Att vara nyfiken och Må bra. Varje tema innehåller tre huvudtexter i varierande svårighetsgrad. Förutom det finns här författarporträtt, dikter, serier och mycket annat som ger eleverna lust att läsa! Varje textavsnitt avslutas med arbetsuppgifter och lästips. Tema Skriva Tema skriva handlar om lusten att skriva och berätta. Barn- och ungdomsboksförfattaren Martin Widmark intervjuas i bokens inledning och berättar om idéerna, hantverket och behovet av att skriva. Därefter är boken indelad i fem kapitel: För mig och till dig!, där eleverna får skriva självporträtt, dagbok, blogg och brev med inspiration från Tove Jansson, Pablo Picasso, Selma Lagerlöf och dagböckerna om Bert och Anne Frank; Skriva 1; hur går det till?, som går igenom skrivprocessen steg för steg och sedan låter eleverna pröva sina kunskaper i avsnittet Detektiver och mörka hemligheter; Våra sinnen, där man får använda alla sina sinnen i olika spännande skrivövningar; Berättargrepp, om inledning, avslutning och persongalleri samt Påverka, om hur man kan göra detta bl a med hjälp av insändare och recensioner

ISBN: 9789127408203

Provläs boken