Flickan som flydde : från samhällets vård till ett eget liv av Ulrika Fornell

Flickan som flydde är Ulrika Fornells berättelse om hur ett liv kan påverkas när först familjen, sedan samhället, sviker ett barn. Barnläkaren i Örebro - han var inte psykiater - påstod efter att ha IQ-testat Ulrika Fornell att hon var »underbegåvad«. Året var 1947 och hon var nio år gammal. Alla efterblivna barn registrerades hos barna­vårdsnämnden och blev statens angelägenhet. Efter fullgjord skol­plikt togs hon om hand för anstaltsvård.    1954 flydde hon från sinnesslöanstalten?/"yrkes­skolan" hon place­rats på samma år. Hon var sexton år och liftade till Stockholm för att efter­lyst av polisen skapa sig ett eget liv

ISBN: 9789186505141

Provläs boken