Nobels fredspris. Visionen som försvann av Fredrik S. Heffermehl

När Barack Obama fick Nobels fredspris 2009 väckte det förvåning. Hur kunde en president som förde krig i både Irak och Afghanistan betraktas som fredsförfäktare, det ord Nobel använde i sitt testamente för att beskriva pristagarnas främsta egenskap? Den norska Nobelkommitténs beslut har blivit alltmer ifrågasatta. Fredrik S. Heffermehl har gått tillbaka till Nobels testamente och jämfört hans ord och vilja med Nobelkommitténs val. Han har granskat motiven bakom alla de 121 pris som utdelats mellan 1901 och 2010. Resultatet blir förödande för det norska Stortinget och dess Nobelkommitté: Nobels fredspris har omvandlats till ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen. Fredrik S. Heffermehl är norsk advokat och fredsaktivist

ISBN: 9789173433617

Provläs boken