Företagsfinansiering : från sparbankslån till derivat av Oskar Broberg, Lennart Franke, m.fl.

Hur har svenska företag löst sina finansieringsbehov sedan industriali-seringens genombrott från mitten av 1800-talet och framåt? Denna bok ger en ekonomisk och historisk orientering av olika typer av företagsfinansiering men ambitionen är främst att visa långsiktiga tematiska och återkommande problem. Boken bygger på fallstudier som är organiserade kring vissa teman - såsom banker och företag - och beskriver finansieringssystemens utveckling i uppgångsperioder och i kriser. Här visas bland annat hur lokala finansiella system växte fram under den svenska industrialiseringens barndom. Även aktiebolagsformens genombrott, derivatmarknadens tillkomst och andra finansieringslösningar diskuteras. Hälften av artiklarna behandlar den turbulenta omvandling som skett på finansmarknaden under de senaste 30 åren och de konsekvenser detta haft för företagsfinansieringen. Mats Larsson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och chef för Uppsala Centre for Business History (UCBH). Övriga författare: Oskar Broberg, Lennart Francke, Kristina Furusten, Sven Jungerhem, Håkan Lindgren och Tom Petersson

ISBN: 9789186203801

Provläs boken