Leda känslomässigt krävande arbete : för dig som är chef inom socialt arbete och omsorg

Att ha ett arbete som är känslomässigt krävande kan vara både meningsfullt och tillfredsställande. Men utan rätt ledarskap riskerar det att skapa stress och upplevelser av otillräcklighet. Resultatet kan bli utbrändhet, sjukskrivning och hög personalomsättning. Detta ökar trycket ytterligare på de medarbetare som blir kvar. Som chef kan man i stor utsträckning bidra till att personalen utvecklas, trivs och stannar kvar. Den här antologin ger både kunskap och konkreta verktyg kring hur man kan leda och stärka sina medarbetare, för att på så sätt skapa god kvalitet i verksamheten. Boken riktar sig till chefer inom socialt arbete och omsorg, eller inom liknande verksamheter. Den passar också utmärkt för kurser och utbildningar, till exempel på socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och chefsutbildningar. Författarna har lång erfarenhet av arbete på olika nivåer inom socialt arbete och omsorg, eller som handledare och utbildare inom människovårdande yrken

ISBN: 9789172057463

Provläs boken