Min blå soffa : om integration i skolan av Lise W Egholm, Gitten Skiöld

Engagemang ger resultat! Författaren är skolledare i stadsdelen Nörrebro i Köpenhamn och har ett stort engagemang för eleverna och ett brinnande intresse för integration. I sin blå soffa på skolans expedition möter hon dagligen föräldrar, elever och medarbetare. Utan att ge avkall på sina egna krav diskuterar, kompromissar och styr hon sin skola i den riktning många lärare önskar sig. Författaren beskriver öppet vilka kulturkrockar och problem man brottas med i många miljonprogramsområden. Hon ger sina lösningar och försök till lösningar på ett klart och tydligt sätt: från etiska och moraliska överväganden, skollagens bestämmelser, undervisningens resultat, vardagens nödvändiga regler, praktisk problemlösning och lyckat föräldrasamarbete. Och inte minst: samhörighetsfrämjande musik- och teaterkvällar där eleverna får visa vad de kan. Ståndpunkterna är klara och ibland kontroversiella: vi ska släppa medlidandet och våga ställa krav på våra tvåspråkiga medborgare; de flesta problem kan lösas med hårt arbete och respekt - om vi verkligen vill. Min blå soffa ingår i serien Lärare lär.

ISBN: 9789127407435

Provläs boken