Vän med Svenska 2 år 5 (Reviderad upplaga), Lärobok av Rolf Falkenland, Lilian Falkenland

NYHET! Vän med svenska utkommer i lätt reviderad form Vissa texter har akutaliserats eller ersatts av nya Fler uppgifter har tillkommit Bildmaterialet är till stor del nytt Layouten är ny Vän med Svenska är att det är lätt att arbeta med för både lärare och elever. Skrivning och språklära växlar med kapitel av temakaraktär som integrerar flera av svenskämnets huvudmoment. I Vän med Svenska betraktas ingen kunskap eller färdighet som inlärd för gott efter bara en genomgång. Allt språkstoff återkommer i mer än en årskurs. Vän med Svenska har en attraktiv utformning och är rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Målet är att eleverna ska tycka att det är roligt att arbeta med Vän med Svenska. För varje årskurs finns Lärobok, Övningshäfte och Svarshäfte (facit). De reviderade böckerna bygger som tidigare på att språkglädjen hela tiden är i centrum. Den nya upplagan Vän med Svenska 1 och Vän med Svenska 2 har utkommit. Vän med Svenska 3utkommer vt 2003.

ISBN: 9789127732681

Provläs boken