GALPU Personalhandbok 2017 av Gerhard Andrsson

Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser över hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Innehållsförteckning: 1. Förord 2. Olika basbelopp 3. Kollektivavtal eller inte 4. Avtalsförsäkringar 5. Att anställa medarbetare 6. Arbetstidslagen (ATL) 7. Att betala ut lön 8. Att beräkna lön 9. Traktamenten 10. Semester 11. Sjukdom 12. Skatt vid löneutbetalning 13. Arbetsgivaravgifter 2015 14. Viktiga lagar då man har anställda 15. Fler lagar 16. Vad är en policy? 17. Utvecklingssamtal 18. Förhandling 19. Uppsägningar 20. Hämtat från verkligheten 21. Aktuell lagtext gällande LAS 22. Aktuell lagtext gällande MBL

ISBN: 9789188523013

Provläs boken