Glädjerapporten av Bosse Angelöw

Min avsikt med den här boken är att dels beskriva den positiva utveckling som sker i världen, dels visa vad vi, var och en, kan göra för att världen ska bli ännu bättre. Bakgrunden är att jag upplever att de dominerande inslagen i media och i olika rapporter är eländesorienterade. Problemen beskrivs, men de goda nyheterna, den positiva utvecklingen, de framgångsrika strategierna och de goda exemplen får en undanskymd roll. Vi lever i ett samhälle där vi redan från tidig ålder lär oss ett problembaserat förhållningssätt. Fokuseringen på problem genomsyrar alla samhällssektorer. Studier visar att sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras som huvudartikel ökar om den bland annat har negativa inslag. Glädjerapporten har fokus på den positiva utveckling som sker i världen och på vad vi kan göra för att bidra till en ännu bättre värld. Även om jag i den här boken utgår från ett möjlighetsorienterat förhållningssätt, innebär det inte att jag ignorerar, förringar eller förnekar de risker och problem som finns. Dessa ska naturligtvis uppmärksammas och åtgärdas i god tid. Men genom att fokusera på det positiva kan vi få kraft och energi till att vidta fler åtgärder så att världen blir ännu godare. Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, författare, föreläsare och konsult. Natur & Kultur har tidigare givit ut Träna mentalt och förbättra ditt liv (som var den första boken om mental träning i Sverige), Konsten att lyckas med sina studier och Konsten att hantera stress.

ISBN: 9789127117372

Provläs boken