Beteendeanalys i organisationer : Handbok i OBM av Rolf Olofsson

Varför räcker det inte med diskussioner om värderingar eller mål för att alla ska jobba åt samma håll? Varför slutar medarbetare att ta egna initiativ? Med hjälp av beteendeanalys kan man skapa bättre prestationer och resultat samtidigt som medarbetare ökar sin trivsel. Arbetssättet kallas Organizational Behavior Management (OBM) och kommer från USA. Rolf Olofsson är pionjär inom OBM i Sverige och går grundligt och med många exempel igenom arbetssättet. En nyckel är att specificera vad anställda ska göra för att uppnå resultat inte hur de ska vara. Man analyserar noga vad som påverkar medarbetarnas beteenden. Ett kraftfullt sätt att påverka arbetsglädje, stress och prestationer i rätt riktning är att metodiskt uppmärksamma och förstärka det som gjorts bra istället för att fokusera på det som inte fungerar. Boken är lämplig för studerande på psykolog-, beteendevetar- eller PAprogrammet, inom företagsekonomi och andra utbildningar inom organisationsutveckling och ledarskap

ISBN: 9789127119789

Provläs boken