Hållbarhetsmyten : Varför ekonomisk tillväxt inte är problemet av Martin Andersson, Christer Gunnarsson

Hållbar utveckling har blivit ett nyckelbegrepp i internationell fattigdomsbekämpning. Bevarandet av ursprungliga natur- och kulturmiljöer anses av många debattörer vara en riktigare väg framåt för utvecklings-länderna än modernisering, tillväxt och samhällsomvandling. Författarna vill visa att detta resonemang inte håller för närmare granskning. Fattigdomen i världen kan endast bekämpas genom modernisering och utveckling. Alla objektiva mått som barnadödlighet, livslängd och hälsa talar emot tesen att vi ska föra en politik som går ut på att försöka "bevara" ett förmodernt levnadssätt. Inte heller miljön eller den upplevda lyckan gynnas av en sådan politik. För att dagens utvecklingsländer ska kunna sätta igång en hållbar utvecklingsprocess där fattigdomen kontinuerligt minskar och miljön förbättras behövs istället en omvandling av jordbruket. Dagens vurm för ekologiskt jordbruk är ett hinder för en sådan omvandling. Hållbarhetsmyten är en inträngande genomgång av den ideologiska, idéhistoriska och faktamässiga bakgrunden till det utvecklingsmotstånd som idag dominerar hållbarhetsdebatten. Boken berör grundläggande frågor om vilket samhälle vi vill leva i. Martin Andersson är docent i ekonomisk historia och Christer Gunnarsson professor i samma ämne. Båda är verksamma vid Lunds universitet

ISBN: 9789186203641

Provläs boken