Chefsarbetets etik

Boken inleds med en beskrivning av vad chefer sysslar med och hur etiken kommer in i bilden. Därefter presenteras kortfattat det moralfilosofiska perspektivet och några styrande närmast mytiska tankemönster kring chefsarbetet som människan inte tycks kunna överge. Vad det innebär att vara hård men rättvis som chef förklaras sedan i två kapitel om rättvisa respektive auktoritära chefer. Därefter får vi på nära håll följa några hårda men rättvisa och dessutom medmänskliga chefer under den ekonomiska krisen 2008. Villkoren för ett gott bemötande från chefens sida preciseras i ett kapitel. Allt som sker i organisationer är inte gott. Bristande jämställdhet och diskriminering är svårt att förändra. Dessutom förekommer det regelrätta bedrägerier där chefer är inblandade. Hur detta kommer sig diskuteras i två kapitel. Boken avslutas med en diskussion kring chefen och det goda livet. Detta är en bok för alla chefer som vill lära sig mer om etik och kanske även om chefsarbetets teori. Den presenterar inga snabba lösningar utan vill stimulera tankar och diskussioner bland chefer. Redaktör är Tomas Brytting

ISBN: 9789186203948

Provläs boken