Head in Heaven av Barbro Curman

You have to get used to this!" I heard a voice say. I trembled as I experienced a presence at the right side of my dinner table. I managed to stay put, playing the guest-just-having-a-dinner role. I more or less rushed to my room when dinner was over. "What is this?" I thought. "You have to get used to this!" I heard again. Then I got a peaceful, personal explanation of how this cooperation will be done; me in a physical body on Earth and he being on the other side bringing higher frequencies and wider perspectives. It was now the third time the voice said: "You have to get used to this!" This time my answer came from all of me, clearly and determined. "Yes!!!" Författaren Barbro Curman hämtar sin inspiration från andra dimensioner och omformar det till konkreta projekt privat och i arbetslivet. Hon har under sitt långa yrkesliv mött många som gör så, men som inte berättar om sin egentliga källa av rädsla för att bli förlöjligade i dagens rationella samhälle. Vi har inte tid och råd att gömma oss längre, hävdar Barbro. Alla goda krafter behövs i ett läge där vi håller på att förstöra vår jord, vårt hem. Att våga ta emot ovillkorlig kärlek från en dimension bortom våra liv här på jorden, är den största gåvan till att öppna våra hjärtan. Ett öppet hjärta skapar stora förändringar i vardagen och är även ett fundament för ett hållbart framgångsrikt företagande. I boken får vi följa Barbro, när hon försöker förstå och lära av sin egen inre resa över en period på sju år. Det är en ytterst personlig resa, en resa fylld av kärlek men också av kval för hur hon ska hantera kontakten med kärleken och vägledningen från andra sidan. En bok som verkligen beskriver Barbros devis sedan många år: Head in Heaven, Feet on the Ground, Hands in Society

ISBN: 9789186613075

Provläs boken