Hopp och tro i helig text av Sven Hillert

Kan kyrkan ge sitt bidrag i kampen för jordens överlevnad? Bibelns texter ger stöd för såväl hopp och tro inför framtiden. Texterna kan ge mod och kraft för arbetet för rättvisa, klimat och miljö. Utifrån den övertygelsen skriver Sven Hillert sin bok om Hopp och tro i helig text. Under kyrkans år finns en rad teman. Med stöd av bibeltexternas ursprungliga betydelser kopplar Sven Hillert varje tema till vår tids ödesfrågor. Varje möte mellan bibeltexten och dagens problem ger utrymme för nya samtal om tro och nåd, om liv och överlevnad. Boken vänder sig till alla som vill se en aktiv och engagerad kyrka och till alla som förbereder gudstjänst eller skall predika

ISBN: 9789152632680

Provläs boken